Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Wczasów Dziecięcych

Strona internetowa instytucji: http://dwd-duszniki.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Udostępnianie informacji nieudostępnionych w BIP


Informacje publiczne nie udostępnione w BIP udostępniane są w następujący sposób:

1) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku "WISŁA" przy ul. Wojska Polskiego 37 w Dusznikach-Zdroju

2) wgląd w treść dokumentów stanowiących informację publiczną w siedzibie Domu Wczasów Dziecięcych w godzinach i dniach roboczych, w sekretariacie DWD

3) udostępnienie informacji na pisemny wniosek na zasadach okreslonych w art. 12 do art 16 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. Nr 1764)

4) udostępnienie informacji na pisemny wniosek w celu ponownego wykorzystywania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DZ.U. nr 352).

Formularze wniosków do pobrania w zakładce"FORMULARZE"

UDOSTĘPNIENIU NIE PODLEGAJĄ:


1 )informacje nie będące informacją publiczną, w tym dane dotyczące prywatności osób pełniących funkcje,

2) informacje prawnie chronione, w tym informacje niejawne,

3) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorcy , w tym  w szczególności Polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym  jednostki, dokumentacja zarządzania ryzykiem w jednostce
 
4) dane osobowe pracowników oraz wychowanków DWD, w tym w szczególności: dane o wysokości pobieranych przez poszczególne osoby wynagrodzeń,  oraz dane o stanie zdrowia, wyznaniu, poglądach politycznych i innych informacji wrażliwych.


Data publikacji: 02.03.2017 14:01 Autor: Mirosława Boduch

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku