Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Wczasów Dziecięcych

Strona internetowa instytucji: http://dwd-duszniki.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Biuletynu Informacji Publicznej Dom Wczasów Dziecięcych - mapa strony

 • RODO
 • INFORMACJE PUBLICZNE

 • Status prawny
 • Organizacja
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Tryb załatwiania spraw i zasady funkcjonowania jednostki
 • » Rekrutacja do Domu Wczasów Dziecięcych
 • » Tryb załatwiania spraw drogą elektroniczną
 • » Arkusze organizacyjne placówki
 • » Wysokość opłat za pobyt w DWD
 • Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających
 • Treśc innych ocen i wystapień dokonywanych przez organy władzy publicznej
 • Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje
 • Zarządzenia Dyrektora
 • » Rejestr Zarządzeń Dyrektora
 • » Zarządzenia Dyrektora z lat 2006-2009
 • » Zarządzenia Dyrektora 2010
 • » Zarządzenia Dyrektora 2011
 • » Zarządzenia Dyrektora 2012
 • » Zarządzenia Dyrektora 2013
 • » Zarządzenia Dyrektora 2014
 • » Zarządzenia Dyrektora 2015
 • » Zarządzenia Dyrektora 2016
 • » Zarządzenia Dyrektora 2017 rok
 • » Zarządzenia Dyrektora 2018 rok
 • Zamówienia publiczne
 • Nabór na stanowiska urzędnicze
 • Programy w zakresie realizacji zadan publicznych i informacje o sposobie ich realizacji
 • Formularze
 • Majątek publiczny
 • » Centralny Rejestr Umów Cywilnoprawnych
 • » Struktura własnościowa majątku DWD
 • » Plan finansowy DWD
 • » Sprawozdania finansowe
 • » Pozostałe informacje i sprawozdania
 • Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
 • INFORMACJE NT. PODMIOTU

 • Dom Wczasów Dziecięcych
 •